Gedragscode Wegwijzer040

Wegwijzer040 wil graag dat de begeleiding op een prettige, helpende maar vooral veilige manier gebeurd. Daarom heeft Wegwijzer040 een aantal afspraken opgesteld over hoe wij met elkaar omgaan. Dit noemen wij de gedragscode.

Deze afspraken zijn onderverdeeld in drie onderdelen:

Respect

Wegwijzer040 hecht veel waarde aan eenieders mening, denkvisie, geloofsovertuiging, culturele achtergrond enz. Dit is ook te merken in hoe we met elkaar praten. Respect voor elkaar is hierbij onmisbaar.

 

Veiligheid

Als we over veiligheid praten, hebben we het over de veiligheid van jou, van onze collega en mensen in jouw omgeving. Op het moment dat de situatie voor 1 van deze mensen onveilig voelt, dan stopt de begeleiding voor dat moment. 

Hieronder vallen onder andere: 

Verbale en fysieke agressie
Intimideren of b
edreigen
Rookvrije omgeving
Veilig en toegankelijke woning
Veiligheid met betrekking tot huisdieren

 Alle medewerkers van Wegwijzer040 zijn bekend met de ‘meldcode Kindermishandeling & Huislijk Geweld’ en zullen deze routing ook volgen wanneer hier een vermoeden van is.

Wanneer een voorval heeft plaatsgevonden zal er een gesprek plaatsvinden met betrokkenen en één van de eigenaren van Wegwijzer040 waarin de situatie besproken en beoordeeld zal worden. De uitkomst van dit gesprek zal bepalend zijn of een traject doorgang vindt of wordt beëindigd.  

Beroepsgeheim

Alle informatie die jij als cliënt deelt met medewerkers van Wegwijzer040 vallen onder het beroepsgeheim (Wetboek van Strafrecht, Wet BIG, WGBO, WBP).

Hier kan vanaf geweken worden in een aantal gevallen. Dit staat ook beschreven in het wetboek. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van ernstig lichamelijk letsel van diegene zelf of een ander. Wegwijzer040 zal in deze situatie altijd contact met de politie opnemen.


Voor vragen of opmerkingen over deze gedragscode kun je terecht bij Wegwijzer040, via 
team@wegwijzer040.nl 

of bellen met 06-575 12 745 (Dirk) of  06-397 19 038 (Mark)