Informatie voor doorverwijzers

De werkwijze van Wegwijzer040 is om direct aan de slag te gaan met actuele problemen en op die manier aansluiting en vertrouwen te winnen. Daarbij zijn wij van mening dat door het wegnemen van stressfactoren het lerend vermogen en de zelfstandigheid van een cliënt direct verbeterd.

De eerste fase van een zorgtraject vraagt dan ook direct veel tijd en aandacht. Om hen dit te kunnen bieden, stelt Wegwijzer040 een ondergrens in voor het in zorg nemen van nieuwe cliënten. Voor cliënten met een verwachte frequentie van 1 bezoek per week is dit 2 uren per week, voor een frequentie van 2 bezoeken per week is dit 3 ½ uur per week.

 

Toelichting:

Alle hulptrajecten starten vanwege een uit de hand gelopen situatie, een uitstroom uit behandeling of een ‘life-event’ waardoor ze niet zonder hulp verder kunnen. Dit betekent dat Wegwijzer040 bij aanvang van het traject direct aan de slag gaat met ‘puinruimen’ of aansluiten op behandeling. Oftewel er liggen direct praktische vraagstukken waarmee aan de slag gegaan wordt. Dit heeft als resultaat dat er snel vertrouwen gewonnen moet worden bij de cliënt en zij snel een beroep zullen gaan doen op de begeleider. De doelgroep LVB kenmerkt zich daarbij dat zij bovengemiddeld veel tijd nodig hebben om informatie te verwerken, moeilijk tot de kern komen, veel herhaling vragen en moeite hebben om vertrouwen te krijgen in een vreemde.

 

In de startfase heeft Wegwijzer040 minimaal een indicatie van 2 uren per week nodig om praktisch aan de slag te gaan, aansluiting te vinden en vertrouwen winnen om cliënt goed in beeld te krijgen. In deze tijd zit één vast bezoekmoment in de week, de ruimte om in contact te treden met netwerkpartijen, telefonische contactmomenten in de week en tijd die nodig is om de zorg goed te organiseren (administratie, voorbereiding, opstellen plan van aanpak). Mocht vooraf ingeschat worden dat een cliënt twee bezoeken per week nodig heeft, dan is minimaal een indicatie van 3 1/2 uur per week nodig. Declaraties vinden plaats op basis van werkelijk gemaakte uren.