Klachtenformulier begeleiding

Uiteraard willen wij graag begeleiding bieden die zo passend mogelijk is voor jou en je omgeving. Soms lopen zaken echter niet zoals we graag zouden willen, en kan er onvrede ontstaan. Om hier ruimte aan te bieden, heeft wegwijzer040 een klachtenprocedure.

Wegwijzer040 is aangesloten bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Wanneer je een klacht hebt over de werkwijze van een van de medewerkers van Wegwijzer040, of de organisatie zelf, kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of door het invullen van het klachtenformulier op hun website: www.klachtenportaalzorg.nl. Het nummer waaronder Wegwijzer040 bekend is bij deze organisatie is:

11160

Onze voorkeur heeft het natuurlijk dat we een klacht met elkaar oplossen zonder inmenging van een andere partij. Hiervoor kun je altijd een klachtengesprek aanvragen met een van de eigenaren, Dirk Kox of Mark van Acht. Mocht dit gesprek niet leiden tot verbetering, dan kun je altijd nog in contact treden met Klachtenportaal Zorg.

Voor het afhandelen van klachten volgt Wegwijzer040 de regels zoals deze beschreven zijn in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, ofwel de Wkkgz.

Voor vragen of opmerkingen over deze klachtenprocedure kun je terecht bij wegwijzer040, via de bovengenoemde contactgegevens.

Wil je rechtstreeks een klacht indienen bij Wegwijzer040, dan kan dit via onderstaand formulier: