Over Wegwijzer040

Coaching, Begeleiding en Sociaal Projectbeheer

Hier staan wij voor

Wegwijzer040 is een kleinschalige zorgaanbieder die staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg met een persoonlijke aanpak. Onze werkwijze is direct en duidelijk. Wij vinden dat de ‘klik’ tussen kandidaat en coach de basis is van goede begeleiding. Persoonlijk contact en duidelijkheid is de basis voor goede begeleiding.

Wegwijzer040 biedt voor iedere kandidaat ondersteuning op maat. De stijl van begeleiding is betrokken, dichtbij maar vooral no-nonsense; We draaien niet om moeilijke onderwerpen heen en we gaan snel over tot doen, we pakken dingen aan.

Wij werken systeemgericht, dat wil zeggen dat wij de belangrijke omgeving van de cliënt meenemen in onze begeleiding. 

Doelstelling is bij alle trajecten is het zoveel mogelijk terug geven van de regie op het eigen leven. Zelf doen wat je kunt en ondersteuning krijgen bij wat (nog) niet lukt. Wij leggen hierbij de
focus op het verbeteren wat al goed gaat in plaats van het benadrukken wat slecht loopt. Hiermee sluiten we aan bij de kracht van onze kandidaten.

Wegwijzer040 richt zich hoofdzakelijk op vraagstukken rondom mensen die zelfstandig wonen en werken en kampen met psychosociale problematieken als gevolg van een psychische beperking of Life event.

Wie zijn wij

Wegwijzer040 is een VOF van Mark van Acht en Dirk Kox.

Beide eigenaren hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met psychische problemen in de thuissituatie. De keuze om een kleinschalige zorgorganisatie op te richten komt voort uit de overtuiging dat een kleine organisatie veel persoonlijkere begeleiding en aandacht kan bieden dan grote zorgaanbieders. 

Deze persoonlijke aandacht is voor Wegwijzer040 een belangrijke kernwaarde voor het bieden van begeleiding. Mensen voelen wanneer contact oprecht is, waardoor begeleidingstrajecten veel meer succes hebben dan wanneer dit niet zo is.

Door zelf aan het roer te staan bestaat er geen druk vanuit de grote organisatie voor meer efficiëntie, extra kandidaten, vernieuwde protocollen en andere indirecte organisatie ballast.

Mark heeft jarenlange werkervaring opgedaan bij een grote regionale zorgaanbieder met name gericht op complexe jongeren en volwassenen, zowel residentieel als ambulant (FACT). Deze werkervaring alsmede zijn militaire achtergrond zijn bepalend voor zijn directieve, analytische en betrokken werkstijl.

Dirk is sinds zijn middelbare school op diverse manieren actief geweest in het sociaal domein. Na de studie Culturele en Maatschappelijke Vorming heeft hij werkervaring opgedaan bij een middelbare school en als ambulant begeleider bij een kleine zorgaanbieder. Van 2008 tot 2016 heeft hij veel werkervaring opgedaan als job coach bij verschillende regionale zorgaanbieders. Deze werkervaring in combinatie met zijn achtergrond als straathoekwerker zijn bepalend voor zijn preventieve, creatieve en verbindende manier van werken.

Beiden hebben een andere achtergrond en werkervaring en zijn daardoor zeer aanvullend op elkaar. 

Wegwijzer040 is onderdeel van de ZorgCooperatieBrabant (ZCB). Een samenwerking van verschillende zorgaanbieders die op verschillende gebieden gebruik maken van elkaar expertise en kwaliteitsbevordering.
ZCB is gecontracteerd zorgaanbieder binnen zowel WMO als Jeugdwet in alle gemeenten in Zuidoost Brabant.