Activerende begeleiding

Persoonlijk, duidelijk en no-nonsense

Voor wie?

Wegwijzer040 biedt activerende begeleiding aan mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij maar wel de wens hebben om hun leven zo zelfstandig als kan te kunnen leiden.

En met activerende begeleiding bedoelen we ook activeren. We gaan samen met onze cliënten aan de slag, zorgen we dat er duidelijkheid en overzicht komt. En als deze er is, kunnen we samen gaan werken naar het zelfstandig op orde houden van het hoofd en huis.

Wij bieden deze begeleiding aan mensen tussen de 18 en 45 jaar die door leerproblemen vastgelopen zijn in hun leven. Dit kan op verschillende gebieden zijn zoals bijvoorbeeld in het organiseren van je huishouden, overzicht krijgen in geldzaken of in de opvoeding van je kind. Misschien heb je moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten en belemmert dit je dagelijks op je werk of school. 

Ook bieden wij begeleiding aan huis ter ondersteuning van een behandeltraject bij bijvoorbeeld RAC, GGZE (Opsy) of Apanta. Uit ervaring blijkt dat deze begeleiding sterk bijdraagt aan succesvolle behandeling en versterken van je eigen situatie.

Samen met onze cliënten onderzoeken wij waar we bij kunnen helpen. En dan gaan we aan de slag, want daar zijn we voor! Niet lullen maar poetsen.

Financiering kan verlopen via WMO en PGB. Hiervoor gaan we graag met jou en je contactpersoon bij de gemeente in gesprek.

Coaching 2 grijs

Werkwijze

Wegwijzer040 is een kleinschalige zorgorganisatie met een no nonsens werkmentaliteit. Duidelijkheid, directheid en het hebben van een “klik” met onze kandidaten horen hierbij. Wegwijzer040 werkt vanuit de eigen kracht van de kandidaat (empowerment) en werkt naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Wij hebben ruime werkervaring met mensen die tijdelijk vastlopen in het leven op verschillende leefgebieden en behoefte hebben aan een coach die naast hen staan en met hen de problemen aanpakken.

We hebben ruime ervaring met mensen die kampen met de volgende handicap(s):

Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Zwakbegaafdheid (ZB)

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Wij zien dat er steeds meer mensen tussen wal en schip vallen. Mensen die te slim zijn voor gehandicaptenzorg, maar steeds meer moeite hebben om met de sneller wordende maatschappij mee te kunnen. Voor deze groep maakt Wegwijzer040 het verschil.

Voor die mensen moet zorg persoonlijker worden georganiseerd, dichtbij de inwoner en diens omgeving. In deze omgeving gaan we aan de slag met de eigen mogelijkheden en groeit het zelfvertrouwen in het eigen kunnen. Mensen blijken dan tot veel meer in staat dan vooraf gedacht werd!

Wij gunnen iedereen de beste zorg die er is, en ook wij zijn dat niet voor iedereen. Wij kennen de volgende uitsluitingsgronden voor passende begeleiding:

– Zorg mijdende cliënten
– Cliënten die ADL begeleiding vragen
– Cliënten die verslavingszorg nodig hebben
– Bedlegerige cliënten dan wel complexe somatische problematiek
– Cliënten waarbij Wet zorg en Dwang noodzakelijk is (bijv. ernstig dwaalgedrag, niet begeleidbaar gedrag).
– Trajecten waarbij sprake is van dwang of drang (reclassering, justitie, participatiewet)

Waardebeloftes